برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلودمقاله اموزشی الفای کرونباخ و اطلاعات لازم در زمینه الفای کرونباخ

دانلودمقاله اموزشی الفای کرونباخ و اطلاعات لازم در زمینه الفای کرونباخ

دانلودمقاله اموزشی الفای کرونباخ و اطلاعات لازم در زمینه الفای کرونباخ با فرمت ورد ودر 7 صفحه
مقدمه
پايايي يكي از مهمترين ويژگيها براي ابزارهاي سنجشي است كه جهت اندازه‌گيري متغيرها يا سازه‌هاي پنهان طراحي شده‌اند. بدون داشتن يك ابزار پايا نميتوان به نتايج پژوهش اعتماد كافي داشت و در صورت تكرار پژوهش، نتايج مي‌تواند داراي تفاوت معني‌دار با مرحله اول باشد. هر چند پايايي شرط كافي براي اعتماد و اطمينان به نتايج به بار آمده از يك…