برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دانلود آیین نامه ی اصلی وفنی+نصرت انگلیسی +یک پک هدیه ی دیگر

دانلود آیین نامه ی اصلی وفنی+نصرت انگلیسی +یک پک هدیه ی دیگر

دانلود آیین نامه ی اصلی وفنی+نصرت انگلیسی +یک پک هدیه ی دیگر

 
توضیح مربوط به آیین نامه : 
 
** 1- آزمون اصلی:
علاوه بر 18 آزمون مقدماتی ما یک مجموعه از 15 آزمون اصلی و فنی طراحی شده است که از 8 آزمون اصلی و با توجه به اینکه اخیرا سوالات فنی به آزمون اصلی اضافه شده است 7 آزمون فنی که تمام قسمت های بخش فنی را شامل می شود.و از خط به خط بخش فنی کتاب طراحی شده است. که با مطالعه 18 ازمون مقدماتی و 15 آزمون اصلی و فنی در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی موفق شوید.
** 2- آزمون مقدماتی:
برای قبولی در آزمون مقدماتی 18…