برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود تحقیق در مورد تاریخ ایران و جهان 2 آسیا در قرن19

دانلود تحقیق در مورد تاریخ ایران و جهان 2 آسیا در قرن19

دانلود تحقیق در مورد تاریخ ایران و جهان 2 آسیا در قرن19

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تاریخ ایران و جهان 2 آسیا در قرن19) را تهیه کنید.
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
تاریخ ایران و جهان 2
آسیا در قرن19
تجارت ابریشم و ادویه – راه تجاری – عثمانی – مقررات گمرکی – در جست و جوی راه تازه
2- نخستی استعمارگران – پرتغال و اسپانیا – انگلیس و فرانسه – کمپانی هند شرقی – رقابت انگلیس و فرانسه – پیروزی انگلیس
3- شیوه ی تسلط بر هند – حفظ هند – تنوع قوی نژادی – هزار سنگر – حفظ هند…