برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر

دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر

دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر

دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر
دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر
دانلود داده های GIS حوزه آبخیز قطور چای شهرستان مشکین شهر
شکل پایین موقعیت حوزه آبخیز قطور چای را نشان می دهد

این داده ها در قالب ژئودیتابیس می باشتد و فقط با نرم افزار ARC GIS باز می شود
داده های موجود در این فایل
– مرز حوزه آبخیز
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوزه (DEM)
– نقشه شیب حوزه
– نقشه جهت حوزه
– نقشه آبراه ها
– نقاط روستا های…