برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
 
مشخصات DEM 12.5 متری

نوع DEM: ماهواره ای
قدرت تفکیک مکانی :12.5 متری
قدرت تفکیک رادیومتریک :16 بیتی
سیستم تصویر:UTM
تعداد باندها:1
سیستم مختصات: متر
دیتوم:WGS_1984
فرمت: در قالب ژئودیتابیس (فشرده بودن) می باشد و فقط با نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی می…