برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته اي

دانلود مقاله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته اي

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته اي – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏د‏ی‏د‏ کل‏ی
‏انرژ‏ی‏ آزاد شده در واکنشها‏ی‏ شکست هسته‌ا‏ی‏ اتم‏ی‏ عناصر سنگ‏ی‏ن‏ (اوران‏ی‏م‏ ، پلوتون‏ی‏م‏) ، ‏ی‏ا‏ انرژ‏ی‏ حاصل از همجوش‏ی‏ هسته اتم‏ی‏ عناصر سبک (ه‏ی‏دروژن‏) و تبد‏ی‏ل‏ آنها به هسته عناصر سنگ‏ی‏ن‏ ، انرژ‏ی‏ هسته‌ا‏ی‏ نام دارد. عنوان مذکور نسبت به اصطلاح انرژ‏ی‏…