برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي

دانلود مقاله بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي

دانلود مقاله بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
0
‏دانشگاه آزاد اسلامي
‏«‏واحد ‏فراهان‏»
‏مقطع کارشناسی
‏موضوع:
‏ ‏بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران
‏استاد ‏راهنما‏:
‏جناب آقای سید یوسف صالحی
‏دانشجو‏:
‏علیرضا ملایی
‏851011567
‏بهار 1386
1
‏فهرست مطالب
‏عنوان
‏صفحه
‏* چكيده…