برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 8ص

دانلود مقاله دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 8ص

دانلود مقاله دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 8ص

دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 8ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏دستورالعمل و ضوابط كل‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ عا‏ی‏ق‏ بند‏ی‏ ساختمان
‏مقدمه :
‏تلاش برا‏ی‏ به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسكن م‏ی‏‌‏باشد‏ تمام‏ی‏ فعال‏ی‏تهائ‏ی‏كه‏ م‏ی‏ توانند به نوع‏ی‏ در به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ مصرف سوخت موثر باشند از قب‏ی‏ل‏ :…