برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص – word (..doc) – مدیریت –
قسمتی از متن :
 
‏2
‏طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان‏ (جنوب خراسان)
‏ واژگان کليد‏ی‏:
‏ قال‏ی‏ بلوچ- طرح ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- نقشمايه ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- رنگبند‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ خراسان

‏ چکيده:
‏ اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارايماق و سيستان‏ی‏ به دليل شرايط خاص سياس‏ی‏ و طبيع‏ی‏ در طول تاريخ در مناطق…