برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله طيف نگاري UV, FTIR, IR

دانلود مقاله طيف نگاري UV, FTIR, IR

دانلود مقاله طيف نگاري UV, FTIR, IR

طيف نگاري UV, FTIR, IR – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامي –‏ واحد علوم و تحقيقات
‏دانشكده مهندسي پزشكي
‏سمينار درس پليمر در پزشكي
‏موضوع:
‏طيف نگاري UV, FTIR, IR
‏استاد:
‏سركار خانم دكتر اورنگ
‏ارائه دهنده
‏فاطمه پورعظيم
‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامي –‏ واحد علوم و تحقيقات
‏دانشكده مهندسي پزشكي
‏سمينار درس پليمر در پزشكي
‏موضوع:
‏طيف نگاري UV, FTIR, IR
‏استاد:
‏سركار خانم دكتر…