برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 37

دانلود مقاله عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 37

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 37 – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏ع‏دالت كيفري از ديدگاه حمورابي
‏نوشته: دكتر محمد آشوري
‏دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي
‏كليات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانين ژوستينين(5), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و…