برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ‏درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
‏درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
‏درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT‏) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر‏ Larmar, S
‏، ویترو ویسکی‏ Wiatrowski, S
‏ و لویس درایورLewis-Driver, S.
‏، 2014). ‏درمان رفتاری در سه گروه یا سه نسل مفهوم سازی شده بود که شامل:…