برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله مدارها

دانلود مقاله مدارها

دانلود مقاله مدارها

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
مدارها
قسمتی از متن :
 
‏2
‏مقدمه
‏فصل اول
‏تحلیل مدارهای جریان مستقیم: سه روش تحلیل(1- جمع آثار 2- پتانسیل گره 3- جریان حلقه ) بصورت زیر می باشد که قبل از توضیح آنها تعریف( گره، شاخه، حلقه) لازم است.
‏ شاخه: مسیری که یک یا چند عنصر الکتریکی در آن قراردارد و انشعابی از آن گرفته نشده باشد مثال( شاخه AB‏)( شکل زیر).
‏ گره: محل اتصال چند شاخه به یکدیگر است مثال( گره A‏ شکل…