برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی

دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی

پاورپوینت طیف سنجی جرمی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 16
 
 
 
 
 
 
ایزوتوپ
میانگین وزنی جرم اتمی
)فراوانی جزئی B
جرم اتمی ایزوتوپ (B
)فراوانی جزئی A
جرم اتمی ایزوتوپ (A
مثال
اتم نقره در طبیعت دارای دو ایزوتوپ می باشد. ایزوتوپ سبک (Ag) فراوانی نسبی 52 درصد و
ایزوتوپ سنگین (Ag) فراوانی نسبی 48درصد را دارند. میانگین جرم اتمی نقره چقدر می باشد….