برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

دانلود پاورپوینت  معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

اسلاید ۱ :
 
يك تعريف ساده از مديريت استراتژيك
هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي تصميمات متنوع و پيچيده ، كه سازمان
را قادر مي سازد به اهداف بلند مدت خود دست يافته و بقاء خود را محيط
دائما در حال تغيير حفظ كند
مديريت استراتژيك ، علم هماهنگي و انطباق با محيط دائما در حال تغيير
امروزي است
اسلاید ۲ :
 
اجزاء اصلی تفکر استراتژيک عبارتست از :
درنظر گرفتن مفروضات معقول درباره محصولات
بيان اين مفروضات به صورتی آشکار و روشن
انجام دادن تجزيه…