برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی کرج

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی کرج

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی کرج
قالب: ورد
تعداد صفحه: 24
فهرست :
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه
اهداف و وظایف
شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 
فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
سیستم کاری امور مالی
نحوه اجرای مناقصه
حسابداری مدارک امور مالی
حسابهای اموال
نمونه فرم ها

فصل سوم :
گزارش کارهای انجام…