برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر
 

در کتاب صوتی هدایایی از آیکیس می‌شنویم
 
خوشبختی و امید را نباید درجایی یافت، آن‌ها در درون ما هستند فقط لافیست که این واقعیت را درک کنیم آنگاه خودمان را خوشبخت خواهیم یافت. شما با گوش سپردن به کتاب صوتی هدایایی از آیکیس راه‌های بهتری را در زندگی‌تان در پیش می گیرید و حقایق پنهان و آشکار را بهتر درک می کنید.
 
در کتاب صوتی هدایایی از آیکیس می‌شنوید که :پیشرفت فرآیندی بیرونی است و…