برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود کتاب مجربات سلیمانی

دانلود کتاب مجربات سلیمانی

دانلود کتاب مجربات سلیمانی

معرفی کتاب:مجربات سلیمانی نسخه خطی علوم غریبهااین کتاب درر پنج باب نوشته شده ااست شامل حرزهای روحانی و جسمانی؛ که درر پایین بدان اشاره میکنیم. باب اول : درر بیان امور عامه که رعایت آنها درر کل اعمال خیر و شر بایستگی دارد و دربرگیرنده هشت فصل است.باب دوم : درربرگیرنده هفت فصل ااست. درر بیان منافع سوره های قرآن باب سوم : در بیان خواص متعلقات قرآنی و نام اعظم و اشکال سبعه دربرگیرنده سه فصل.باب چهارم : دربرگیرنده هفت فصل در عملیات و تعویذات……