برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ده نمونه اقدام پژوهی برای دوره ابتدایی

ده نمونه اقدام پژوهی برای دوره ابتدایی

ده نمونه اقدام پژوهی برای دوره ابتدایی

ده نمونه اقدام پژوهی برای دوره ابتدایی:
1-افزایش میزان مشارکت معلمان استان خراسان رضوی در برنامه معلم پژوهنده
2 -چگونه توانستم روحیه ی گرایش به هویت ملی را در دانش آموزانم تقویت کنم؟
3-چگونه توانستم نظم در کارگاههای کامپیوتر  را بهبود بخشم؟
4-بررسی تجربی رفع اختالل ریاضی فاطمه با استفاده از روش تثبیت برتری طرفی
5-چگونه توانستیم در راستای تحولبنیادین، معلمان و دانشآموزان ابتدایی را نسبت به اجرای جشنواره جابربن حیان ترغیب نماییم؟
6…