برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

سال سوم متوسطه انواع واکنش

سال سوم متوسطه انواع واکنش

سال سوم متوسطه انواع واکنش

حجم فایل : 570.1 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 21 بنام خدا جلسه 2سال سوم متوسطهانواع واکنش انواع واکنش های شیمیایی : 1- واکنش ترکیب2- واکنش سوختن3- واکنش تجزیه4- واکنش جابجایی یگانه5-واکنش جابجایی دوگانه 1- واکنش سوختن :ترکیب شدن اکسیژن با ماده مورد نظر با سرعت زیاد و آزاد کردن نور و انرژی این نوع واکنش در 4 دسته اصلی بررسی می شوند. 1- واکنش هیدرو کربن ها با اکسیژن: انرژی نور حرات 2- واکنش فلزات قلیایی و قلیای خاکی با اکسیژن (به جز ) 3- واکنش…