برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

طراحی شمع برای مهندسین سازه و ژئوتکنیک ، زبان اصلی

طراحی شمع برای مهندسین سازه و ژئوتکنیک ، زبان اصلی

طراحی شمع برای مهندسین سازه و ژئوتکنیک ، زبان اصلی

Pile design is mostly about application of engineering concepts ratherthan use of elaborate mathematical techniques. Most pile design workcan be done with simple arithmetic. I have provided necessary equationsand concepts in a manner so that the reader would be able torefer to them with ease. All chapters are provided with plethora ofdesign examples. The solutions to design examples are given in a stepby step basis with many illustrations.In geotechnical engineering, formulas and methodologies changesignificantly from sandy soils to clay soils. I made all attempts toseparate equations based on soil type. Different pile types also wouldaffect the design methods used. As often the case, one may find mixedsoil conditions. I have provided necessary theory and design examplesto tackle pile…