برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز LNAبا توان مصرفی پایین و گین بالا در باند سرویس ارتباطی ادوات پزشکی کاشتنی

طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز LNAبا توان مصرفی پایین و گین بالا در باند سرویس ارتباطی ادوات پزشکی کاشتنی

طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز LNAبا توان مصرفی پایین و گین بالا در باند سرویس ارتباطی ادوات پزشکی کاشتنی

دراین مقاله یک تقویت کننده کم نویز LNA در باند سرویس ادوات پزشکی کاشتنیMISC بااستفاده از تکنولوژی 0.18 میکو متر ترانزیستور های cmos ارائه شده است .دراین طرح توسط یک طبقه کاس کود و انتخاب بهینه عناصر ، بهره مدار را افزایش می دهیم .نتایج شبیه سازی این LNA بااستفاده از نرم افزار ADS انجام شده است که دارای بهره 24 Db می باشد . در حالیکه عدد نویز و توان مصرفی آن به ترتیب 2.7 دسیبل و 7 میلی وات می باشد ….