برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

فلسفه پوچی (آلبرت کامو)

فلسفه پوچی (آلبرت کامو)

فلسفه پوچی (آلبرت کامو)

پوچی در فلسفه ی کامو معنای منفی ندارد که معنایی مثبت و ایجابی دارد. منظور کامو از پوچی این است که جهان و زندگی، معنا و هدفی بیرون از خودشان ندارند و جستجوی چنین معنایی بیهوده، و معانی و اهداف اینچنینی که برای جهان و زندگی عرضه می شود خود فریبی است. بنابراین انسان پوچ گرا کسی است که بی معنایی جهان و زندگی را می پذیرد و با آن کنار می آید. انسان پوچ گرا می داند که جهان به اهداف او بی اعتناست و کار خودش را میکند و شعوری پشت آن نیست و نقشه و طرحی…