برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

متالوگرافی و میکرواستراکچر

متالوگرافی و میکرواستراکچر

متالوگرافی و میکرواستراکچر

فهرست:
1- ياد آوری (مقدمه ای بر متالوگرافی ، مراحل استاندارد آماده سازی، شناخت نمودار آهن کربن ، شناخت ميکروسکوپي فازهای فريت ، سمنتيت، مارتنزيت،مارتنزيت تمپر شده ، بينايت و…)
2- بررسی ماکروسکوپي وميکروسکوپی وکاربردهای آن
3- پوليش مکانيکي والکتروليتي آماده سازی محلول شرايط استاندارد انجام پوليش الکتروليتی
4- بررسی روشهای مختلف اچ( اچ شيميايي واچ الکتروليتي ومقايسه هر يک بهمراه بررسی کاربردهای صنعتي )
5- بررسی انواع محلولهای اچ شيميايي…