برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله مقایسه ای از پاسخ های پویای قطعی و تصادفی سیستم های ذخیره جانبی سد با استفاده از عناصر معین سیال

مقاله مقایسه ای از پاسخ های پویای قطعی و تصادفی سیستم های ذخیره جانبی سد با استفاده از عناصر معین سیال

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
مقاله تخصصی کارشناسی ارشد گرایش زلزله
موضوع مقاله : مقایسه ای از پاسخ های پویای قطعی و تصادفی سیستم های ذخیره جانبی سد با استفاده از عناصر معین سیال
چکیده :
در این مقاله پاسخهای پویای قطعی و تصادفی سیستمهای ذخیره جانبی سد با استفاده از عناصر جابه جایی معین سیال مقایسه شده اند برای تحلیل پویای تصادفی عناصر غیر سیال معین دو بعدی با گروه های متغیر براساس روش لاگاراگیان در…