برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله ی صهیونیسم

مقاله ی صهیونیسم

مقاله ی صهیونیسم

فرمت:doc
تعداد صفحه ها:21
بخش هایی از مقاله:
عيد پسحو يهوه در تورات چنين فرمود :                                                                           
«سه بار در سال براي منجشن بگير … سه بار در سال هر مذكري از (جامعه) تو در پيشگاه خداوند حضوريابد»
اين سه جشن به ترتيب جشن پِسَح، جشن شاووعُوت و جشن سوكوُت نامدارند.و اما عيد پسح كه موضوع مورد بحث ما مي باشد . اين…