برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله39-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري105ص

مقاله39-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري105ص

مقاله39-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري105ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
بيان مسئله و اهميت تحقيق…. . 2
اهداف و اهميت تحقيق. … 3
روش تحقيق… 3
روش گردآوري.. .. 3
روش تجزيه و تحليل… . 3
مقدمه.. … 4
فصل دوم : مطالعات طبيعي
موقع جغرافيايي… 6
مطالعه طبيعي .. 8
وضع طبيعي و اقليم استان……. 13
آب و هوا.. .. 15
درجه حرارت .. .. 18
ميزان رطوبت نسبي .. 18
روزهاي يخبندان…. .. 18
جهت و سرعت وزش باد.. … 19
جاذبه هاي طبيعي استان….. 20
چشمه هاي آب گرم و سرابها.. . 23
غارها… . 27
ارتفاعات و قله ها.. …..