برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی Introduction to Medical Geology

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی Introduction to Medical Geology

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی Introduction to Medical Geology

انتشارات اشپرینگر، در سال 2009 کتاب مقدمه‌ای بر زمین‌شناسی پزشکی را به قلم پروفسور Dissanayake و دکتر Chandrajith به چاپ رسانید. تمرکز کتاب بر روی زمین‌شناسی پزشکی در مناطق گرمسیری است و شامل 12 فصل زیر می‌باشد:
1- Introduction
2- Geochemistry of the Tropical Environment
3- Bioavailability of Trace Elements and Risk Assessment
4- Medical Geology of Fluoride
5- Iodine Geochemistry and Health
6- Nitrates in the Geochemical Environment
7- Medical Geology of Arsenic
8- Water Hardness in Relation to Cardiovascular Diseases and Urinary Stones
9- Selenium-A New Entrant to Medical Geology
10- Geological Basis of Podoconiosis…