برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مهرۀ مار

مهرۀ مار

مهرۀ مار

مهرۀ مار

نویسنده: محمود اعتمادزاده(م.ا.به آذین)

 
بخشی از کتاب :گلنار روی حره زیر آفتاب نشسته بود. بسته ی سرخاب و سفیداب را کنارش نهاده بود آینه ی مسی را که زنها در حمام از آنها به کار می بردند به دست گرفته بود…نتایج نشان می دهد نویسنده در این اثر، تقابل سرمایه داری با مارکسیسم را، در دوره زمانی سال 1344 به بعد مورد توجه قرار داده و شکل و محتوای داستان را به پیامدهای حضور سرمایه داری در جامعه به شکل احساس بیگانگی، دلزدگی و تنش های طبقاتی…