برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

مـقدمه
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص‌ بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بـازارهای مالی توسعه یافته ضروری است (پایتختی اسکویی و همکاران، 1392: 2). جمعیت از جمله‌ عواملی‌ است که در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه نقش به سزایی را ایفا می‌کند، که در این بین نقش بانوان در توسعه بازارهای مـالی حـایز اهمیت فراوانی می‌باشد. به طوری‌…