برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری

نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری

نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری

نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری
مقدمه
تفسیر قرآن کریم در گرو معرفت آن است و چون شناخت آن درجات گوناگونی دارد بنابراین تفسیر آن نیز مراتب مختلفی دارد. بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن می‌شناسند مثل پیامبر اکرمkو اهل بیت عصمتbکه به منزله جان رسول خداkهستند.
بعضی دیگر قرآن را بر اثر مشاهده جمال و جلال آن در خود، می‌شناسند که تبیین آن کشش خاص، برای کسی که از آن نفحه نصیبی ندارد میسور نیست.
و گروه سوم قرآن را با بررسی ابعاد گوناگون…