برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نمونه شرح حال روانشناسی (دو نمونه)

نمونه شرح حال روانشناسی (دو نمونه)

نمونه شرح حال روانشناسی (دو نمونه)

نمونه مصاحبه روانشناسی
نمونه فرم تکمیل شده شرح حال
 
 
 
تعداد صفحات: 23 (دو نمونه)
نوع فایل: WORD
 
قسمتنی از متن:
 
نمونه اول
فهرست
مشخصات فردی
شكايت عمده
سابقه بيماري فعلي
بيماري قبلي
سابقه يا شرح حال شخصي
معاينه وضعيت رواني
توصيف كلي
خلق و عاطفه
تكلم
اختلالات دركي
تفكر
نظام حسي و شناخت
آگاهي و سطح هشياري
توجه و تمرکز
كنترل تكانه
قضاوت و بينش
قابليت اعتماد
خلاصه يافته هاي مثبت
تشخيص پنج محوري DSM-IV-TR
پيش آگهي
فرمول…