برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

هورمون های جنسی و تفسیر نتایج
فهرست مطالب

کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
هورمون محرک فولیکولی ……………………………………………………………………………………………… 4
هورمون لوتئینه کننده …………………………………………………………………………………………………….. 5
پرولاکتین ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8
پروژسترون…