برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

هیدرولوژی

هیدرولوژی

هیدرولوژی

این فایل شامل35 صفحه و در قالب word و pdf است
فهرست به شرح ذیل است :
هیدرولوژی چیست ؟ ……………………… 1
سیکل (چرخه) هیدرولوژی : ………………… 2
بارندگی :PRECIPITATION ………………. 3
تبخیر : EVAPORATION ……………….. 3
اهمیت آب در ایران : ……………………………. 4
مسائل شناخت آبهای سطحی : …………… 4
کمبود مایه حیات در مشهد ………………………… 8
عرضه آب بسته بندی پاکتی دائمی است ………….. 9
نکات ضعف شاخصاهای خشکسالی …………….. 15
بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخصل پالمر…