برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت"کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300)" 31 اسلاید

پاورپوینت"کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300)" 31 اسلاید

پاورپوینت"کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300)" 31 اسلاید

پاورپوینتکاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300) 31 اسلاید
قسمت هایی از فهرست و محتوا
کلیات
منابع کسب شواهد حسابرسی
زمانبندی گردآوری شواهد
کفایت و مناسبت شواهد حسابرسی
شکل ومحتوای کاربرگهای حسابرسی(کیفیت کاربرگ):
تامین
محرمانه بودن ، مراقبت و نگهداری و مالکیت کاربرگهای حسابرسی
کاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان
انواع کاربرگ ها سازماندهی
کاربرگ های حسابرسی
کاربرگهای حسابرسی با…