برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت "تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)" 49 اسلاید

پاورپوینت "تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)" 49 اسلاید

پاورپوینت "تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)" 49 اسلاید

قسمت هایی از فهرست و محتوا:
پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)
(در اندیشه غرب)
vپیشرفت به مثابه بخشی از سیر تکوین نظریه توسعه
vپیشرفت به مثابه ویژگی تمدنی
v پیشرفت به مثابه نظریه ای تاریخ مند
vپیشرفت به مثابه یک شبکه معنایی
 شاخص تغییر
شاخص عمق تغییر
شاخص آگاهی و کنترل پذیری
اندیشه پیشرفت بخشی از پیکره تمدنی غرب مدرن
تفاوت الگوی تغییرات در پیشرفت و توسعه
تفاوت در تلقي از رشد در پيشرفت و توسعه
نقش اساسی عامل منطق درونی…