برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

فهرست
قسمتی از محتوا
مدیریت دانش در دانشگاه
جایگاه قطب‌های علمی
نهادهاي پژوهشي
ویژگی های قطب‌های علمی
تعریف قطب علمي
اعضای هیأت علمی
شوراي قطب‌هاي علمی
اختیارات شوراي قطب‌هاي علمی
صدور مجوز قطب علمی
منابع مالی قطب علمی
قطب‌های علمی در جهان به عنوان يكی از مهمترين عوامل محرك توسعه كشورها در قرن بيست و يكم، شناخته شده است كه همچون موتورهای محرك توسعه ،در تعامل نزديك با نهادهای مولد فكر و انديشه (Think Tanks) بوده و در واقع اين…