برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پرسشنامه ادراک خدا لاورنس – بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و سید محمد حسن اشرف

پرسشنامه ادراک خدا لاورنس – بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و سید محمد حسن اشرف

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6 زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه مي‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر، مشیت.
تعداد سوالات: 71
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…