برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پرسشنامه اندازه گیری تشویق دانش آموزان

پرسشنامه اندازه گیری تشویق دانش آموزان

پرسشنامه اندازه گیری تشویق دانش آموزان

پرسشنامه اندازه گیری تشویق دانش آموزان
 
برای اندازه گیری تشویق دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، پرسشنامه مذکور دارای 16 سوال و 4 مولفه می باشد. مولفه ها و سوالات مربوطه به آنها به شرح ذیل می باشد:
تشویق کلامی: سوالات 1 الی 4
تشویق فعالیتی: سوالات 5 الی 8
………