برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (1982)

پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (1982)

پرسشنامه خودناتوان سازی جونز و رودوالت (1982) دارای 23 سوال است و 3 مولفه (زیر مقیاس) شامل خلق منفی، تلاش و عذرتراشی دارد و به صورت pdf ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 7 درجه ای تنظیم شده اند. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری به همراه منابع آن بیان شده است….