برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پرسشنامه سنجش تأثير حمايتهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي بر كيفيت زندگی سالمندان

پرسشنامه سنجش تأثير حمايتهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي بر كيفيت زندگی سالمندان

اين پرسشنامه مربوط به پايان نامه اي با موضوع مطالعه تأثير حمايتهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي بر كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته ميباشد. این پرسشنامه در 7 صفحه طراحی شده که به طور کلی شامل 31 سوال می باشد.

 این سنجه علاوه بر اطلاعات زمینه ای که 24 گویه به آن اخصاص داده شده،
میزان شرکت فرد در گروه های اجتماعی 12 گویه،
میزان سلامت اجتماعی و روانی 22 گویه،
ارتباطات اجتماعی 8 گویه،
دسترسی به خدمات 13 گویه،
حمایت های اجتماعی 4 گویه،
و میزان و نوع…