برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پروژه آئین های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در زمینه حقوق دریاها

پروژه آئین های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در زمینه حقوق دریاها

پروژه آئین های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در زمینه حقوق دریاها

مقدمه- 5
تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی- 5
کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه- 6
میثاق جامعه ملل- 7
منشور ملل متحد- 7
مذاکرات- 8
کمیسیونهای تحقیق و سازش– 8
داوری- 9
حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982- 10
چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)10
حل و فصل اجباری اختلافات- 11
دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :11
دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :12
اقدامات تامینی- 12
استثناهای اختیاری- 13
ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن- 14
روش های حل اختلافات…