برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پروژه آمار

پروژه آمار

نمرات زبان دانش‌آموزان یک کلاس 20 نفره به صورت ذیل است:
16-15-14-18-15-14-14-19-16-16-20-16-19-15-20-15-18-20-20-14
جامعه آماری = نمره دانش‌آموزان یک کلاس 20 نفره
موضوع مورد مطالعه = نمرات زبان آن‌ها
نمونه انتخاب 5 نفر از روی نمرات به صورت تصادفی
رسم جدول فراوانی = ابتدا داده‌ها را مرتب می‌کنیم.
20-20-20-20-19-19-18-18-16-16-16-16-15-15-15-15-14-14-14-14
داده‌ها را در جدول مانند زیر خلاصه می‌کنیم.
دارای نمودارهای آماری…