برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پروژه تولید زنبور عسل 80 صفحه

پروژه تولید زنبور عسل 80 صفحه

پروژه تولید زنبور عسل 80 صفحه

قسمتی از محتوا و فهرست
 
کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید
مقدمه:
1- آب و هوا:
2- نژاد زنبورها:
3- آشنایی با فن:
1-2- تعریف:
 
تاریخچه تولید عسل و زنبورداری در جهان و ایران:
 
پرورش زنبور عسل و تولید عسل در ایران:
 
خواص فیزیکی:
1- خاصیت جذب رطوبت:
2- غلظت:
3- چگالی:
4- شاخص انگسار:
5- گردش نوری:
 
مواد متشکله:
1- آب:
2- قندها:
برای مثال:
3- اسیدها:
4- مواد معدنی عسل:
5- آنزیم ها:
6- ویتامین ها:
7- پروتئین و…