برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پزشکی ریه و مراقبت های ویژه هریسون

پزشکی ریه و مراقبت های ویژه هریسون

پزشکی ریه و مراقبت های ویژه هریسون

پزشکی ریه و مراقبت های ویژه اثر هریسون
 

 
لینک سایت اصلی جهت اطلاعات بیشتر
 

About the author (2010)

Joseph Loscalzo, MD, PhD Hersey Professor of the Theory and Practice of Medicine Harvard Medical School Chairman, Department of Medicine Physician-in-Chief, Brigham and Women’s Hospital Boston, MA.