برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند(36صword)

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند(36صword)

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند(36صword)

مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای…