برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

چقرمگي شکست موادسنگي وسراميکي تحت بارگذاري مركب – بررسي نمونه هاي آزمايشي

چقرمگي شکست موادسنگي وسراميکي تحت بارگذاري مركب – بررسي نمونه هاي آزمايشي

چقرمگي شکست موادسنگي وسراميکي تحت بارگذاري مركب – بررسي نمونه هاي آزمايشي  در این مقاله موضوعات چقرمگي شکست، بارگذاري مركب ، نمونه هاي آزمايشگاهي،مواد سنگي بررسی می شود مواد سنگي و سراميكي غالبا در مقايسه با فلزات رفتاري به مراتب ترد تر دارند . اين مواد تحت بارهايکششي از تحمل پاييني برخوردار بوده و معمولا دچار شکست ترد مي شوند .وجود ترکهاي ذاتي د ر بسياري از توده هاي سنگي ، واماندگي و شکست مکانيکي در آنها را به طور قابلملاحظه اي…