برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

کاربینی دفتر وکالت – گزارش کاربینی در دفتر وکالت – نمونه کاربینی وکالت

کاربینی دفتر  وکالت - گزارش کاربینی در دفتر وکالت - نمونه کاربینی وکالت

کاربینی دفتر وکالت – گزارش کاربینی در دفتر وکالت – نمونه کاربینی وکالت

گزارش کاربینی در دفتر وکالت
نمونه گزارش کاربینی رشته حقوق
 
تعداد صفحات:    18
نوع فایل:  WORD قابل ویرایش
 
قسمتی از متن: 
 
فهرست مطالب
 
ب) مشخصات محیط کار مورد بازدید:5
پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعی کار به طور اجتمالی توضیح دهید.6
1. توصیف محیط واقعی کار. 6
2.1. عناوین مشاغل مرتبط و همگون با رشته تحصیلی. 7
2.2. وضعیت راه اندازی شغل مورد نظر (فردی یا خود اشتغالی، گروهی، سرمایهگذاری یا سازمانی)8
.4. 3….