برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

کارتحقیقی 2 – بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

کارتحقیقی 2 - بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

کارتحقیقی 2 – بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری
 
چکیده1
فصل اول. 3
اجرای احکام. 3
1-1تاریخچه. 4
1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی.. 6
1-3آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 8
فصل دوم. 10
وظایف ديوان عدالت اداري.. 10
2-1 وظایف دیوان عدالت.. 11
2-2اجرای احکام. 22
فصل سوم. 31
دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. 31
1-1معرفی واحدهای اجرایی.. 32
3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. 40
3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. 42
فصل…