برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

کتاب چی پی گنجشک کوچولو

کتاب چی پی گنجشک کوچولو

کتاب چی پی گنجشک کوچولو

این یکی از کتاب های خوب و زیبا برای بچه هاست از نویسنده ای ایتالیایی….. دوستم حسین افشار ـ که پارسال از دنیا رفت و یادش سبز و گرامی باد! ـ نزدیک سی سال پیش، از این کتاب گفت. آن زمان ما ـ دکتر حسین افشار، دکتر ابراهیم مشعری، دکتر هوشنگ فرخجسته و من ـ دارالترجمه ای راه انداخته بودیم در سهروردی شمالی، پایین تر از پالیزی، روبروی آن مسجد معروف حجت ابن الحسن به اسم عجیب و غریب «پَچواک»! پیشنهاد این دوستان بود. از تو فرهنگ لغت پیدا کرده…